P3

MENTOR P3

Descriere

    Programul de evidență primară reprezintă activitatea de gestionare a forței monetare a unei firme, fiecare firmă beneficiind de serviciile unui angajat propriu sau a unui contabil. Programul oferă posibilitatea gestiunii datelor primare legate de activitatea firmei, cu deosebire privitoare la stocuri, plăti, încasări, creanțe. Noțiunea de evidență primară se referă la lucrul cu aceste date primare, în speță întocmirea documentelor primare contabile care stau la baza înregistrării tranzacțiilor economice.

     Dincolo de stricta îndosariere sau urmărire a logicii informației financiare, aplicația de evidență primară se referă la verificarea completării legale a tuturor documentelor contabile justificative și nu în ultimul rând, la gestionarea acestora în strânsă legătură cu departamentul financiar-contabil, din punctul de vedere al fluxului intern și extern.

Componenta

 • Permite întocmirea, completarea, înregistrarea documentelor care constituie baza înregistrărilor contabile.
 • Menține la zi evidența intrărilor și ieșirilor, asigurând corectitudinea documentelor respective.
 • Gestionarea evidenței valorilor materiale și a bunurilor de consum.
 • Întocmirea zilnică a registrelor contabile: raportul de gestiune, notă de recepție, foaia de prezență, fișa de magazie, etc.
 • Centralizarea documentelor contabile primite în firmă, de exemplu: facturi de intrări marfă, bonuri fiscale, extrase bancare, etc.
 • Centralizarea documentelor contabile care ies din firmă: facturi emise, avize, etc.
 • Păstrează evidența facturilor neîncasate.
 • Ține evidența încasărilor.
 • Inventarierea clienților și furnizorilor.
 • Centralizarea tututor produselor și serviciilor.
 • Preluarea online a partenerilor în funcție de fuben-ul acestora.
 • Posibilitatea verificării stocului și realizării inventarului la o anumită perioadă de timp.
 • Prezența rapoartelor zilnice/săptămânale/lunare privind datoriile firmei în funcție de vechime.

Avantaje

 • Funcționalități multiple în comparație cu ce există pe piață la ora actuală;
 • Posibilitatea lucrului în rețea a mai multor utilizatori simultan;
 • Ușurință în utilizare și în asimilarea modului de lucru;
 • Asistență și intervenție tehnică de bună calitate;