CONTABILITATE

CONTGEN8

Introducere

    Programul de contabilitate este conceput pentru a acoperi sfera contabilității unei firme, într-un mod simplu și rapid. Programul nostru este îndreptat către orice categorie de persoane, chiar și persoanele fără experiență în contabilitate putând manevra aplicația fără a întâmpina probleme, după o îndrumare adecvată din partea echipei noastre. Toate eventualele operațiuni contabile se calculează într-un mod corect și ușor de manevrat, îndrumând operatorul să realizeze sarcinile cu succes.

     Aplicația de contabilitate are scopul de a se ocupa de măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice, în care scop trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția și performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

Componenta

 • Preluarea datelor din programul de evidență primară.
 • Exportul fișelor de cont în evidență primară.
 • Manevrarea planului de conturi: adăugare, modificare, ștergere, restaurare, etc.
 • Prezența diverselor nomenclatoare pentru: parteneri, produse, gestiuni, etc.
 • Generarea de rapoarte diversificate.
 • Generarea de balanțe sintetice.
 • Generarea de balanțe sintetice.Permite existența unui număr mare de firme, în funcție de capacitatea de stocare de pe unitatea de lucru: calculator, laptop, etc.
 • Corectarea cu ușurință a eventualelor discrepanțe.
 • Completarea și semnarea declarațiilor 300 și 394.
 • Verificarea cursului valutar zilnic.
 • Preluarea online a partenerilor in funcție de fuben-ul acestora.

Avantaje

 • Funcționalități multiple în comparație cu ce există pe piață la ora actuală;
 • Posibilitatea lucrului în rețea a mai multor utilizatori simultan;
 • Ușurința în utilizare și în asimilarea modului de lucru;
 • Asistență și intervenție tehnică de bună calitate;